თქვენს ბიზნესზე მორგებული პროგრამული უზრუნველყოფა

 • ჩვენ დაგეხმარებით პროექტის შედგენაში და ამოცანის სწორად დასახვაში.
 • ჩვენი ანალიტიკური ჯგუფი პროგრამისტებთან ერთად იზრუნებს პროექტის შედგენაში.
 • დაგეხმარებით კონკრეტული ამოცანების ოპტიმალურ გადაწყვეტაში.
 • არქიტექტორები სწორად შეარჩევენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს და პლატფორმას.
 • დავგეგმავთ სტრატეგიას რათა სამმომავლოდ ოპტიმალურად მოხდეს პროგრამის ტექნიკურად განვითარება.
 • დაგეხმარებით სერვერული ინფრასტრუქტურის სწორად შერჩევაში.
 • პროექტის დეველოპმენტის რეჟიმში მოგეცემათ საშუალება პერიოდულად დაატესტიროთ პროგრამა.
 • მოახდენთ ვიზუალური აღქმა იმისა თუ რას ვქმნით.

პროექტზე მომუშავე ჯგუფი:

 • არქიტექტორი
 • დეველოპერები
 • ბიზნეს ანალიტიკოსი
 • პოექტის მენეჯერი
 • ტესტერი
Business process
 

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ნომრები